بنتونیت کشاورزی و آفت کش

شرح

فرسایش طبیعی به دلایل مختلفی از جمله آب و هوا و کشاورزی بوجود می آید. این امر هنگام کشاورزی زمانی رخ می دهد که مرتبا سال به سال محصولات کشاورزی کاشته می شوند. این روند در نهایت منجر به تخریب خاک و کاهش تولید محصولات زراعی می شود. موسسه بین المللی مدیریت آب، خاک رس بنتونیت را به عنوان راه حلی برای مشکل تخریب خاک ارائه کرده است. یکی از مهمترین عوارض فرسایش و تخریب خاک عدم توانایی زمین برای حفظ آب است. آنها دریافتند که هنگامی که رس بنتونیت با خاک زراعی مخلوط می شود، باعث افزایش احتباس آب و در نتیجه توانایی دسترسی محصولات زراعی به آب می شود. کشاورزان از کم هزینه بودن و در دسترس بودن گسترده آن بهره می برند.

استفاده از فن آوری خاک رس بنتونیت سهم بزرگی در توان بخشیدن به خاک های تخریب شده داشته و باعث بهبود بازده و درآمد کشاورزان شده است. از آن به عنوان تبادل کننده یون برای بهبود و پرورش خاک استفاده می شود. در صورت فرآوری حرارتی، می تواند به عنوان حامل متخلخل سرامیک برای علف کش های مختلف و سموم دفع آفات مورد استفاده قرار گیرد. ما پودر بنتونیت و همپنین بنتونیت دانه ای را برای مصارف کشاورزی پیشنهاد میکنیم.

بنتونیت کشاورزی

ویژگی ها

افزودنی معدنی برای بهبود ساختار خاک

افزودنی معدنی برای بهبود قابلیت خاک در نگه داشتن آب و مواد مغذی، به ویژه برای خاک های شنی، خاک های بک و خاکی که در معرض تابش شدید خوردشید است

افزودنی معدنی برای جلوگیری از گندیدگی و بوی بد در مراحل تشکیل کمپوست

ماده استصال دهنده معدنی در سوسپانسیون برای به اصطلاح بذرکار دوغابی در دامنه ها

عاملی برای در غلاف قرار دادن بذر

افزودنی در ساخت کود های آلی و معدنی

عامل آلودگی زدایی خاک های آلوده

شرکت کیان خاک ایرانیان - لوگو

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت “کیان خاک ایرانیان” می باشد.